Full BGM 2002

Índex Full BGM Serveis i productes Contacte es
Benvinguts a Full BGM, corredoria d'assegurances
Serveis i productes Assegurança de vida
 
 
Assegurança de vida. Més info.

Estudiem l'assegurança de vida que mes necessiteu, us proposarem quin tipus d'assegurança heu de contractar, estudiant les vostres necessitats, la vostra unitat familiar, els vostres deutes, la vostra previsió per a la jubilació, els vostres ingressos, el vostre nivell de vida, la vostre edat, els beneficiaris, la fiscalitat, estudiarem tots el paràmetres que us afecten per a la vostra planificació financera i de futur.

Cobertures:

  • Mort, per qualsevol causa
  • Invalidesa total i permanent per qualsevol causa
  • Mort per accident, capital adicional
  • Invalidesa per accident, capital adicional
  • Mort per accident de circulació, capital adicional
  • Invalidesa per accident de circulació, capital adicional
  • Malalties greus, bestreta capital principal de mort
  • Jubilació
  • Pensions
  • Inversió
© 2005 Full BGM 2002 Corredoria d'assegurances SL Avís legal Barcelona 902 885 486. Girona 902 885 486. Mallorca 902 885 487