Full BGM 2002

Índex Full BGM Serveis i productes Contacte es
Benvinguts a Full BGM, corredoria d'assegurances
Serveis i productes Assegurança d' automòbil
 
 
Assegurança d'automòbil. Més info.

Busquem l'assegurança que millor us convingui, amb les cobertures que necessiteu per conduir amb la major tranquil·litat i amb els millors beneficis.

Busquem una ajustada combinació entre les garanties, busquem la Companyia especialitzada en cada segment de conductors.

Busquem la comoditat per escollir el vostre taller preferit, inclosos els oficials, l'assistència les 24 hores, i la possibilitat de disposar de un vehicle de substitució.

Combinacions possibles, Tot Risc, Tot Risc amb franquícia, Tercers, Tercers amb vidres, Tercers amb vidres i assistència.

Principals garanties que oferim:

  • Responsabilitat Civil, obligatòria i voluntària, inclosos els danys a tercers per l'arrossegament de remolcs i caravanes
  • Defensa i reclamació de danys
  • Assistència en viatge
  • Assistència jurídica, inclosa la tramitació de multes, gestions als plecs de descàrrecs, recursos per infraccions o sancions circulatòries
  • Accidents, ocupants i conductors
  • Danys, incendi i/o robatori del vehicles, inclosos els danys per pedregades
© 2005 Full BGM 2002 Corredoria d'assegurances SL Avís legal Barcelona 902 885 486. Girona 902 885 486. Mallorca 902 885 487