Full BGM 2002

Índex Full BGM Serveis i productes Contacte es
Benvinguts a Full BGM, corredoria d'assegurances
Avís legal

Condicions generals

Totes i cadascuna de les planes web localitzables sota el domini fullbgm.com i els seus respectius subdominis i subdirectoris, així com el seu contingut, són propietat de FULL BGM 2002 Corredoria d'Assegurances SL, companyía mercantil amb domicili social a Santa Eularia des Riu (Eivissa) , carrer de Sant Jaume, 49 1er , amb Cèdula d'Identificació Fiscal número B 57168940 , constituida per temps indefinit i inscrita al Registre Mercantil d'EIVISSA, volum 142, llibre 142, foli 103, secció 8 i al Registre Especial de la D.G.S.Y F.P. número J-2407

L'accés al lloc web i la utilització dels seus continguts i serveis, s'ha d'efectuar d'acord amb la legislació vigent en matèria de marques, noms comercials, patents, propietat intel·‘lectual i industrial, i serveis de la informació, així com qualsevulla legislació concordant aplicable.

PolíŚtica de privacitat i tractament de dades personals

La resposta a qualsevol dels formularis de la web es voluntària. Les dades personals que ens faciliteu a través dels formularis d'aquesta web o mitjançant missatges de correu electrònic, seran incorporades a la nostra base de dades, únicament i exclusiva amb la fi pròpia de la mateixa.

A aquest respecte, els informem que, d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, vosté pot, en qualsevol moment, accedir a la informació que roman a la nostra base de dades relativa a la seva persona per a la seva consulta, rectificació o cancel·‘lació, o per oposar-se a qualsevol altre possible ús de la mateixa. Si vosté desitja accedir, rectificar o cancel·‘lar les seves dades en tot el que fa referència a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dirigiu-vos a: FULL BGM 2002, Corredoria d'Assegurances SL, Aragó, 383 7è - 08013 - BARCELONA (Cat).

© 2005 Full BGM 2002 Corredoria d'assegurances SL Avís legal Barcelona 902 885 486. Girona 902 885 486. Mallorca 902 885 487