Full BGM 2002

Õndex Full BGM Serveis i productes Contacte es
Benvinguts a Full BGM, corredoria d'assegurances
Serveis i productes AsseguranÁa de comerÁ
 
 
Assegurança de comerç. Més info.

Oferim les millors assegurances i Companyies del mercat. L'assegurança de Comerç es una assegurança imprescindible per garantir el vostre patrimoni professional.

Cerquem les millors garanties, busquem la màxima seguretat i tranquil·‘litat i us les oferim.

Els hi dissenyem l'assegurança a la vostre mida. Sabem que cada negoci té les seves particularitats. Nosaltres busquem les garanties que necessiteu per poder treballar tranquil·‘lament en el seu negoci i no us caldrà preocupar-vos de res més.

Principals garanties que oferimr:

 • Incendi i extensius
 • Pèrdua de lloguers
 • Assistència
 • Vessaments d'aigua
 • Robatori i espoliació
 • Diners en efectiu
 • Béns de clients i empleats
 • Mercaderies als aparadors
 • Trencament de vidres i marbres
 • Restauració estètica
 • Responsabilitat Civil
 • Pèrdua d'explotació
 • Accidents dels clients
 • Infidelitat dels empleats
 • Transportadors de fons
 • Avaria de maquinària
 • Danys a instal·‘lacions i aparells elèctrics
 • Ordinadors i eines electròniques
 • Mercaderies en frigorífics
 • Protecció jurídica
© 2005 Full BGM 2002 Corredoria d'assegurances SL Avís legal Barcelona 902 885 486. Girona 902 885 486. Mallorca 902 885 487