Full BGM 2002

Õndex Full BGM Serveis i productes Contacte es
Benvinguts a Full BGM, corredoria d'assegurances
Serveis i productes

ASSEGURANÇA R.C. EXCLUSIVA AHIDEC

 
 

RISCOS COBERTS

Responsabilitat Civil Professional:

150.000,00€

Responsabilitat Civil de Explotació:

150.000,00 €

Subsidi per Inhabilitació Professional : Mitjana mensual dels ingressos dels últims 12 mesos, amb un límit de 1.200,00 € i durant un màxim de 12 mesos.


LÍMITS

Límit per sinistre:

150.000,00€

Límit per any :

150.000,00 €

Franquícia per sinistre:

1.000,00 €


Nom Associat :

*

CIF:

*

Adreça:

Codi postal:

Població:

Telèfon:

*

Adreça electrònica:

*

Estat civil:

Data de naixament:

Nº Soci/a:

*
He llegit i accepto les condicions

* dades obligatories

© 2005 Full BGM 2002 Corredoria d'assegurances SL Avís legal Barcelona 902 885 486. Girona 902 885 486. Mallorca 902 885 487